Integritetspolicy

Pakkala Webbdesign AB jobbar ständigt med att hålla de uppgifter vi lagrar säkra och borta från obehöriga. Vi kommer här nedan berätta lite mer om hur vi jobbar och undrar ni något berättar vi gärna mer och ni hittar våra kontaktuppgifter här nedan.

Lagring av personuppgifter

Vi sparar dina uppgifter så länge det aktuella syftet kräver. Med det aktuella syftet menar vi de krav i lagstiftningen som berör oss, så som: Bokföringslagen: Efter att en transaktion har genomförts krävs det att vi sparar uppgifterna i sju år för att möjliggöra en kontroll av företagets bokföring. De personuppgifter som behålls är de uppgifter som anges på faktura eller i annat underlag som bekräftar köp som exempelvis namn och adress. Konsumentköplagen: Denna lag ger dig som konsument rätt att reklamera en vara som du köpt från Pakkala Webbdesign AB inom tre år från det att varan eller tjänsten köptes. De uppgifter som sparas är i enlighet med denna lag uppgifter om köptidpunkt, fel/klagomålet samt vår korrespondens med dig rörande ärendet.

Syfte och exempel på rättslig grund för hantering av dina personuppgifter

Varför?

Vid köp av vara eller tjänst av Pakkala Webbdesign AB

Vad?

 • Säkerställa att du är den du uppger dig för att vara.
 • Leverera det du beställt.
 • Till bokföringslagen.
 • I reklamation eller retur.

Vilka uppgifter?

 • Namn
 • Företagsnamn
 • Telefonnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Organisationsnummer
 • Ordernummer
 • Korrespondens med dig rörande ärendet

Laglig grund

Köpeavtal med dig.

Lagringsperiod

Tills dess att köp och leverans har genomförts och till bokföring de kommande sju åren enligt krav.

Hantering av personuppgifter

Vi respekterar dina uppgifter och säkerställer därför att inga obehöriga kommer i kontakt med dem. Vi anser att ditt personnummer eller organisationsnummer är värt att skydda utöver det extra och vi ber dig därför att aldrig ange ditt personnummer eller organisationsnummer över telefon, vi ber dig istället att skicka ett mail till info@pakkala.se med den information som behövs.

Cookies

För att optimera er upplevelse på vår hemsida använder vi oss av cookies. Cookies är små textfiler som sparas i din webbläsare och gör det möjligt för oss att kartlägga ditt beteende på hemsidan. Vi sparar inte dina personuppgifter och i inställningarna på er webbläsare kan du själv välja att stänga av delningen eller välja vilka cookies som ska sparas.

Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att samla och analysera statistik. Google Analytics är en webb-baserad analystjänst tillhandahållen av Google LCC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View CA 94034, USA (”Google”). Google Analytics använder cookies för att analysera hur du använder hemsidan, informationen skickas sedan till Googles servar i USA där den lagras. Du kan läsa mer om Google Analytics här https://marketingplatform.google.com/about/

Dina rättigheter

Pakkala Webbdesign AB garanterar att dina rättigheter med avseende på hantering av personuppgifter efterlevs. Du kan när som helst invända mot hanteringen av dina personuppgifter eller om du till exempel inte längre önskar få e-mail i samband med erbjudande eller i marknadsföringssyfte. Du gör detta genom att maila till info@pakkala.se.

 • Du kan när som helst be om att få ta del av de uppgifter vi sparat i ett så kallat registerutdrag.
 • Du har rätt att korrigera eller ändra de uppgifter vi sparar.
 • Du har rätt att radera dina uppgifter förutom i vissa fall då lagen kräver att dina uppgifter sparas i t.ex. bokföringssyfte.

Om du har några klagomål på hur vi hanterar dina uppgifter ber vi er att kontakta oss via e-mail på info@pakkala.se.